2015 september

  • Dokonalý plán

    Istý farmár mal len jediného koňa. Raz mu však kôň ušiel. Všetci známi ho prišli ľutovať a nariekali, aké je to hrozné nešťastie. Farmár pokojne odpovedal: „Možno“.  Na druhý deň sa kôň vrátil a priviedol so sebou aj stádo ďalších divých koní. Známi sa tešili a radovali, aké je to úžasné, že farmár tak ľahko […]

    Read More...