2016 júl

  • Prevrat v štandardizácii

    Proces štandardizácie nás vedie k pohľadu dozadu, nie dopredu. Neustále sa snažíme eliminovať všetky neurčitosti a hľadáme iluzórny svet dokonalej stability. Ak by sme sa mali držať štandardov v každej situácií, takmer s istotou by to prerástlo do alibistickej hry na istotu. Štandardy by ospravedlňovali niekedy aj naše nezmyselné chovanie a snahu neurobiť žiadnu chybu. […]

    Read More...