2016 november

  • Nestaňte sa salónnym manažérom

    Videli ste niekedy kriminálku, kde detektív nešiel na miesto činu? V Japonsku sa používa pre označenie miesta činu výraz Gemba. Podobne aj všetci japonskí televízni reportéri sa pravidelne hlásia z Gemby. V Lean voláme miesto, kde sa vytvára hodnota rovnako Gemba. Vo výrobných firmách je to dielňa, v obchode je to predajňa, v logistike sklad […]

    Read More...