Jozef Krišťak

 • Nestaňte sa salónnym manažérom

  Videli ste niekedy kriminálku, kde detektív nešiel na miesto činu? V Japonsku sa používa pre označenie miesta činu výraz Gemba. Podobne aj všetci japonskí televízni reportéri sa pravidelne hlásia z Gemby. V Lean voláme miesto, kde sa vytvára hodnota rovnako Gemba. Vo výrobných firmách je to dielňa, v obchode je to predajňa, v logistike sklad […]

  Read More...
 • Prečo potrebujeme Toyota KATA?

  Pravdepodobne nenájdeme na svete firmu, ktorá je úplne spokojná s výsledkami zlepšovacích aktivít a zavádzania Lean kultúry. Väčšinou, ak sa aj objavia prvé výsledky, príde na rad otázka ich dlhodobej udržateľnosti. Nejedna firma zavádza niektoré prístupy (5S, Kaizen, …) už po niekoľkýkrát. Samostatnou kapitolou je miera zapojenia ľudí do zlepšovania. V prevažnej väčšine prípadov ide […]

  Read More...
 • Prevrat v štandardizácii

  Proces štandardizácie nás vedie k pohľadu dozadu, nie dopredu. Neustále sa snažíme eliminovať všetky neurčitosti a hľadáme iluzórny svet dokonalej stability. Ak by sme sa mali držať štandardov v každej situácií, takmer s istotou by to prerástlo do alibistickej hry na istotu. Štandardy by ospravedlňovali niekedy aj naše nezmyselné chovanie a snahu neurobiť žiadnu chybu. […]

  Read More...
 • Používajte svoj mozog, nie peňaženku

  Hráte radšej na istotu alebo skôr hazardujete?   Hazardovanie predstavuje vážne ohrozenie firmy alebo človeka na základe ľahkovážneho konania. Vyjadruje totálnu mieru rizika, respektíve veľmi nízku mieru pravdepodobnosti, že vo svojom snažení budeme úspešní. Pri súčasnej miere štandardizácie procesov sa vyskytuje  skôr ojedinele, výnimočne. Aj keď, ako sa hovorí, výnimky potvrdzujú pravidlo, ako v prípade […]

  Read More...
 • Dokonalý plán

  Istý farmár mal len jediného koňa. Raz mu však kôň ušiel. Všetci známi ho prišli ľutovať a nariekali, aké je to hrozné nešťastie. Farmár pokojne odpovedal: „Možno“.  Na druhý deň sa kôň vrátil a priviedol so sebou aj stádo ďalších divých koní. Známi sa tešili a radovali, aké je to úžasné, že farmár tak ľahko […]

  Read More...
 • Čo ste zlepšili?

  Ako sa máte? Tieto dve, na prvý pohľad nesúvisiace otázky, majú pomerne veľa spoločného. Obe považujem za zdvorilostné, bez výraznejšej pridanej hodnoty. Lepšia otázka by mohla byť: „Čo sa snažíte dosiahnuť?“

  Read More...