BLOG - page 2

  • Čo ste zlepšili?

    Ako sa máte? Tieto dve, na prvý pohľad nesúvisiace otázky, majú pomerne veľa spoločného. Obe považujem za zdvorilostné, bez výraznejšej pridanej hodnoty. Lepšia otázka by mohla byť: „Čo sa snažíte dosiahnuť?“

    Read More...