NETWORKING

Myšlienky Toyota Kata nie sú v našich zemepisných šírkach dostatočne rozšírené. Je fajn vedieť o sebe a vzájomne sa myšlienkovo obohacovať. Ak sa venujete implementácii Toyota Kata, pošlite nám link a pridáme vás do siete.

Uvítame aj vaše príspevky na tému implementácie Toyota Kata, ktoré uverejníme v časti BLOG.

Mike Rother
Držiteľ ceny Shingo Prize a autor knihy Toyota Kata, ktorá priniesla niečo úplne nové do existujúceho sveta literatúry na tému lean, inšpiroval celú komunitu manažérov budujúcich udržateľnú kultúru lean. Preslávil sa hlavne knihou Learning to See, kde popísal základné princípy Value Stream Mappingu.

Viac informácií

Tilo Schwarz
Kouč Kata, ktorý vedie manažérov pri riadení zmien a zavádzaní kultúry neustáleho zlepšovania. So svojím manažmentom v závode Festool zaviedol neustále zlepšovanie ako každodennú rutinu naprieč všetkými procesmi a oblasťami závodu. Pravidelne spolupracuje s IPA Slovakia na konferenciách a vedie Kata koučing na Slovensku a v Českej republike.

Viac informácií

Brandon Brown
Master Kata Couch a spoločník skupiny W3, kde sa zaoberá trvalo udržateľným zlepšovaním ako Toyota Kata Coach a inštruktor Lean. V októbri 2017 navštívil na pozvanie IPA Slovakia Žilinu, kde viedol workshop pre 100 účastníkov.

Viac informácií

IPA Slovakia
Spoločenstvo ľudí, ktorí sa dlhodobo venujú problematike zvýšenia výkonnosti spoločností prostredníctvom inovácií a zlepšovania procesov. Zároveň poskytujú aj komplexné programy rozvoja schopností a zručností ľudí na dosiahnutie lepších výsledkov.

Viac informácií

IAC Group
Firma, ktorá aplikuje princípy Toyota Kata. Spoločnosť IAC Group (Slovakia) s.r.o., Lozorno je svetovým dodávateľom interiérových a exteriérových automobilových systémov.

Viac informácií