Pomôže Vám KATA zlepšiť sa?

Pomôže Vám KATA zlepšiť sa?

Bohužiaľ, sme sa nenarodili s viacerými dôležitými zručnosťami pre život. Získavali sme ich postupne časom. Odmalička sme sa učili najskôr chodiť, neskôr automaticky používať čarovné slovíčka ďakujem, prosím, následne bezpečne prechádzať cez cestu. Potom prišiel na rad bicykel. Pamätáte si na to ešte?

Rovnako sa nenarodíme so zručnosťou systematicky zlepšovať firemné procesy. Napriek tomu nás požiadavky dnešnej rýchlej doby a nutnosti adaptovať sa na zmeny vo vonkajšom prostredí stavajú do pozície, že zlepšovať musíme, či sa nám to páči alebo nie. A tak to robíme, ako najlepšie vieme. Učíme sa navzájom a nakoľko nemáme vytvorené správne automatizované postupy, pomerne často zlyhávame. Prejavuje sa to najmä:

 • Nepresvedčivými výsledkami zo zlepšovania. Neexistuje na svete firma a ani človek, ktorý nezlepšuje. Otázkou však stále ostáva, či je toto úsilie dostatočne ocenené získaním konkurenčného náskoku. Nie je väčšinou zlepšovacie úsilie roztrieštené a často sa zlepšujú veci, ktoré nemajú zásadný vplyv na celkové výsledky firmy?
 • Nižšou udržateľnosťou zmien. Zaviesť zlepšenie nebýva taký problém, ako zlepšenie udržať. Vďaka tomu, že nemáme vytvorené dostatočné návyky pre nový spôsob práce, často skĺzneme k pôvodnému stavu. Necítite sa niekedy pri zlepšovaní ako Sizyfos?
 • Nedostatočným zapojením spolupracovníkov do procesu zlepšovania. Teraz skutočne nemám na mysli len operátorov. Ale ruku na srdce. Aké je zapojenie do zlepšovania všetkých úrovní manažmentu, vrátane líniového?
 • Skokovým zlepšovaním. Nie je problém realizovať workshopové alebo projektové zlepšovanie podľa časových harmonogramov. Otázka je, vieme realizovať zlepšenia na dennej báze? Čo sa zlepšilo vo Vašom procese včera? Čo sa zlepší dnes? Je zlepšovanie kontinuálne?
 • Rýchlym riešením bez dostatočného poznania, čo je problém a čo by mohli byť jeho príčiny. Dôsledkom je neustále opakovanie problémov a postupné prerastanie do chronického stavu.

 

Riešením uvedených negatív je vytvorenie návyku ako systematicky zlepšovať tak, aby sme nemuseli pri zlepšovaní neustále premýšľať nad metodickým postupom. KATA ZLEPŠOVANIE je model procesu ako iteračne dosahovať stanovené výzvy prostredníctvom mikro PDCA cyklov. Slovo Kata symbolizuje návyk potrebný pre zlepšovanie, ktorý sa musí rozvíjať podobne ako pri bojových umeniach (karate) neustálym tréningom a praxou.

Druhou otázkou je zamyslenie, ako sme boli motivovaní a hlavne podporovaní pri získavaní dôležitých zručností v detstve. Ak sa držíme doporučení Taichi Ohna, že bez štandardov nie je možné zlepšovať, tak si skúste predstaviť nasledovný proces, ktorý relatívne často používame vo firmách:

 • Vytvoríte štandard, pravidlo, postup, smernicu.
 • Vyškolíte štandard.
 • Tí lepší urobia praktický tréning priamo na pracovisku.
 • Overíte si, či ľudia porozumeli, a preto urobíte skúšku, test.
 • Zavediete proces nezávislého auditovania, ktorým budete kontrolovať dodržiavanie štandardu.
 • Prípadne zavediete sankcie za nedodržiavanie.

Teraz si predstavte ako tento postup použijete, keď chcete naučiť svoje dieťa bezpečne prejsť cez cestu.

Bude to fungovať? Robili by ste to takto so svojim dieťaťom pri budovaní nových zručností? Nie je realizačné tajomstvo ukryté niekde inde ako v metodickom postupe?

Napriek tomu to robíme podobne vo firmách s ľuďmi a čakáme, že to bude fungovať?

Dôležitou súčasťou učenia sú priame skúsenosti, pády, nezdary, neúspechy, omyly. Len tie nás posúvajú za hranicu nášho komfortného sveta. Veď keby sme nechceli nikdy padnúť, tak sa ani nepostavíme, prípadne nikdy nesadneme na bicykel. Podobne Einstein našiel tisíce spôsobov, kedy žiarovka fungovať nebude, aby získal znalosť, kedy fungovať bude.

Obr: Informácie nie sú
znalosti. Jediným zdrojom znalosti sú skúsenosti. A.Einstein.

Dôležitým spoločníkom v procese učenia nám boli naši rodičia, ktorí nás trpezlivo trénovali. Mieru nebezpečenstva nám podvedome nastavovali tak, aby sa nám nič vážne nestalo. Keď sme zvládli prvé krôčiky s držaním za ruku, nechali nás prejsť samých najskôr jeden dva kroky do bezpečnej náruče. Postupne nám dávali väčšie výzvy. Ak sme niečo nerobili úplne správne, upozornili nás a snažili sa korigovať náš postup.

Podobnú rolu zohrávajú kouči aj pri zlepšovaní. Ich kľúčovou úlohou je korigovať postup zlepšovateľa, aby sa naučil správny postup ako zlepšovať a dosahovať výnimočné výsledky. Neustálou interakciou medzi koučom a zlepšovateľom dochádza k rozvoju zručností u oboch. Kouč sa stáva lepším koučom a zlepšovateľ lepším zlepšovateľom.

Prvé, čo Vás môže napadnúť je, že ja predsa nepotrebujem kouča. Nemyslím si, že máte pravdu. Zamyslite sa, či každý špičkový športovec nemá svojho kouča. Majú ho dokonca aj takí velikáni ako Cristian Ronaldo, Lionel Messi, Sidney Crosby, Novak Djokovič, Kobe Bryant, aj keď sú vo svojich športoch najlepší. Alebo, žeby práve preto, že chcú byť najlepší? Nie je náhodou len amatéri nemajú kouča?

Dokonca zistíme, že športovci nemajú jedného univerzálneho kouča, ale majú viacerých špecialistov. Na kondičný tréning, na techniku, na psychickú odolnosť,… Preto, ak chceme systematicky zlepšovať procesy, nemôžeme sa spoliehať na univerzálnych koučov pre šťastný život, ale musíme voliť špecialistu. Riešením je hľadať odborníkov na KATA Koučing.

TIP

 

Ako hovorí Einstein, je šialenstvo robiť rovnaké veci a očakávať iné, lepšie výsledky. Zmeňte aj vy prístup k zlepšovaniu vo Vašej firme a dosiahnite brilantné výsledky. Aplikujte KATA prístup.