PONUKA SLUŽIEB

OPEN WORKSHOP TOYOTA KATA
Spoznajte, či a ako Toyota Kata prístup k riadeniu môže pomôcť vašej organizácii. Urobte z neustáleho zlepšovania buldozér k lepším výsledkom.

Viac informácií

FIREMNÝ WORKSHOP TOYOTA KATA
Naučte sa so svojim tímom, ako urobiť z neustáleho zlepšovania svoju konkurenčnú výhodu tak, že ho zavediete ako súčasť každodennej práce na všetkých úrovniach.

Viac informácií

EXKLUZÍVNE TRÉNINGY S TILOM SCHWARZOM
Tilo Schwarz so svojím manažmentom zaviedol neustále zlepšovanie ako každodennú rutinu, naprieč všetkými procesmi závodu Festool v Nemecku.

Viac informácií

KONZULTÁCIE A KOUČING
Expertné znalosti Toyota Kata dostanete ako praktické know-how na počkanie prispôsobené konkrétnym požiadavkám vašej firmy.

Viac informácií

Toyota Kata workshop

OPEN WORKSHOP TOYOTA KATA

12. - 13. 6. 2018 Přibyslav, 17. - 18. 9. 2018, Bratislava, 14. - 15. 11. 2018, Košice

 

Ste spokojní s výsledkami zlepšovateľských aktivít v podniku?
Sú výsledky, ktoré ste dosiahli trvalo udržateľné?
Je váš tím málo aktívny a nedostatočne premýšľa čo a ako zlepšiť?

 

Aktivizujte svoj tím

Naučte sa, ako urobiť z neustáleho zlepšovania svoju konkurenčnú výhodu tak, že ho zavediete ako súčasť každodennej práce na všetkých úrovniach.

•  Pochopíte, ako zvýšiť schopnosť riešiť problémy vytvorením návyku zlepšovania.
•  Vyhodnotíte, či a ako Toyota Kata prístup k riadeniu môže pomôcť vašej organizácii.
•  Pozriete si celý album z workshopu Toyota Kata, ktorý sme organizovali s Tilom Schwarzom.


LEKTOR

Moderátorom workshopu je kouč Toyota Kata Jozef Krišťak


PROGRAM

prvý deň 8:30 - 16:00

V ktorých oblastiach zlepšovania zlyháva a prečo?
Aký je vzorec úspechu? Význam KATA?
V čom sa odlišuje Push a Pull zlepšovanie?

Kedy je výhodné použiť koncepciu KATA?
Hranica poznania. Aká je koncepcia KATA manažmentu?

KATA model zlepšovania
Ako zvýšiť schopnosť ľudí systematicky riešiť problémy?

Vaša prvá skúsenosť s KATA
Praktická aplikácia - tréningová hra a koučing zlepšovania

druhý deň 8:30 - 16:00

Ako správne nasmerovať zlepšovateľské úsilie a definovať výzvu?
Aké sú úlohy lídrov a manažmentu pri implementácii?

Ako správne stanoviť cieľové podmienky pre zlepšovanie?
Ako realizovať denné experimenty a systematicky riešiť problémy?
Praktická aplikácia - tréningová hra a koučing zlepšovania

KATA koučing prostredníctvom 5 základných otázok
Kľúčové zásady vedenia KATA koučingového rozhovoru

Budovanie KATA kultúry neustáleho zlepšovania
Postup a ukážky implementácií

 

CIEĽOVÁ SKUPINA

•  Vedúci pracovníci, ktorí sa snažia, aby neustále zlepšovanie a inovácie boli súčasťou ich organizačného DNA
•  Vedúci pracovníci, ktorí sú zodpovední za riadenie zmeny a stanovenie a zavedenie stratégie
•  Vedenie firmy a experti zaangažovaní v procesoch zoštíhľovania a zlepšovania, ktorí sa zaujímajú o to, ako zaangažovať a umožniť každému aktívne participovať
•  Tí, ktorí si želajú zaangažovať svoje tímy do každodenného PDCA a synchronizovať zlepšovateľské činnosti naprieč celou organizáciou

 
Toyota Kata workshop

FIREMNÝ ZÁŽITKOVÝ WORKSHOP TOYOTA KATA

Termín a miesto dohodou

 

Chcete sa so svojim tímom zamyslieť ako urobiť zo zlepšovania dennú rutinu?
Chcete pochopiť ako sa mení podniková kultúra?
Chcete to urobiť zábavnou formou prostredníctvom tréningových hier?

 

CIEĽ

•  Naučte sa, ako urobiť z neustáleho zlepšovania svoju konkurenčnú výhodu tak, že ho zavediete ako súčasť každodennej práce na všetkých úrovniach.
•  Pochopíte, ako zvýšiť schopnosť riešiť problémy vytvorením návyku zlepšovania.
•  Vyhodnotíte, či a ako Toyota Kata prístup k riadeniu môže pomôcť vašej organizácii.


MODERÁTOR

Workshopom vás prevedie Jozef Krišťak


PROGRAM 2 dni

•  Identifikácia slabých miest vo firemnom zlepšovaní
•  Ako správne nastaviť kultúru neustáleho zlepšovania a inovácií?
•  Tréningová hra "Prečo plány zlyhávajú"
•  Ako manažovať ľudí pri dosahovaní väčších cieľov?
•  Ako zvýšiť schopnosť ľudí systematicky dosahovať náročné ciele? KATA-zlepšovanie na simulačnej tréningovej hre
•  Ako trénovať ľudí v zlepšovaní? KATA-koučing: vytvorenie návykov, praktická simulácia
•  Ako používať 5 základných koučovacích otázok?
•  Praktická simulácia KATA zlepšovania a KATA koučingu
•  Ako zaviesť KATA vo vašej organizácii?
•  Ako preniesť výsledky workshopu do praxePOČET ÚČASTNÍKOV: do 16

CENA: 2.400 € bez DPH
Toyota kata Tilo Schwarz

EXKLUZÍVNE TRÉNINGY S TILOM SCHWARZOM

jún - november 2018

 

CIEĽ

Rozviňte interných koučov čo najrýchlejšie a implementujte najmenej jedného Kata trénera.

POSTUP

Kata vzdelávacie skupiny umožňujúce bezpečné a rýchle vzdelávanie pre koučov.

OBSAH

Základný tréning
6. - 8. 6. 2018

Neustále zlepšovanie ako konkurenčná výhoda
Kata ako rutina pre vytvorenie želaného návyku a správania
Pochopenie súčasného stavu
Definovanie prvej cieľovej podmienky
Tréningová hra - praktická aplikácia
PDCA a experimentálne riešenie problémov
Nastavenie koučovacích tabulí a prvý koučovací cyklus


Follow up 1

12. - 13. 7. 2018

Follow up 2
19. - 20. 9. 2018

Follow up 3
18. - 19. 10. 2018

Follow up 4
21. - 22. 11. 2018

Dokončenie vymedzenia cieľového stavu
Spätná väzba na koučovanie jednotlivých cyklov a hranie rolí
Definovanie meraných ukazovateľov
Tréningová hra - praktická aplikácia
5 základných koučovacích otázok
Spôsoby definovania prekážok, prekážka vs. riešenie
Zásady koučovacieho cyklu
Praktický nácvik Kata Dojo s využitím rozšírených otázok
Tipy a triky pre kouča
Procesné a implementačné prekážky
Nácvik podávania spätnej väzby z role kouč 2
Implementácia Toyota Kata do organizácie
Nastavenie ďalšieho rozvoja a procesu nasadenia (Hoshin-Kanri)
Ukončenie skúškou a odovzdaním certifikátov


Počet účastníkov z jednej firmy:
Minimum sú 2 osoby, z dôvodu trénovania a spätnej väzby medzi účastníkmi. Ideálne 3-4 osoby.

Predpokladaný počet zapojených spoločností: 5-6

Maximálny počet účastníkov: 16 / Budú rozdelení do štyroch skupín.

Jazyk: angličtina

Toyota Kata workshop

KONZULTÁCIE A KOUČING

Riešenie šité na mieru

 

Všetky informácie o filozofiách, metódach a postupoch sú voľne dostupné na internete a preto jedinou konkurenčnou výhodou je meniť tieto informácie v znalosti a konkrétne riešenia. To je možné len dlhodobou skúsenosťou s aplikáciou týchto metód, ktorá sa nekončí prezentáciou navrhovaného stavu, ale spoluzodpovednosťou za jeho realizáciu.

 
Myšlienka spolupráce je založená na nasledovných princípoch:

•  Prispôsobujeme systém Toyota Kata konkrétnym podmienkam vašej firmy
•  Prinášame expertné znalosti Toyota Kata, dostávate praktické know-how na počkanie
•  Spoluzodpovedáme za realizáciu vopred dohodnutých cieľov
•  Jedná sa najčastejšie o dlhodobú formu spolupráce, kedy dochádza k intenzívnemu rozvoju schopnosti vašich ľudí
•  Aktívne sa podieľame na koučovaní pilotného tímu
•  Jednou z jeho kľúčových úloh je „vychovať" svojho nasledovníka, experta Toyota Kata v podniku

Ak nechcete robiť začiatočnícke chyby, využite naše služby.