Ste si istý, že správne používate 5x Prečo?

Ste si istý, že správne používate 5x Prečo?

Mnoho techník Lean sa používa nesprávne, v súlade s myšlienkami predchádzajúceho storočia. Príkladom môže byť aj 5x Prečo.

Technika 5x Prečo býva označovaná ako jedna z najjednoduchších metód ako dospieť ku koreňovej príčine problému. Keď sa opakovane pýtame 5x Prečo, dostávame sa bližšie k skutočnej príčine problému, hovorí aj autor techniky Taiichi Ohno. Na prvý pohľad logické, jednoduché a účinné pre prax. Problémom je, že náš mozog má rád jednoznačnosť, aj keď tam v skutočnosti žiadna nie je. Radi žijeme vo svete jednotiek alebo núl, odpovedí áno alebo nie, čierne alebo biele. Preto používame aj techniku 5x Prečo inak, ako by sa mala používať.

Príklad nesprávneho použitia techniky 5x Prečo?
Takéto zjednodušené lineárne pýtanie 5x Prečo, podľa môjho názoru nemá veľký racionálny základ. Čo keby bola na prvú otázku: „Prečo sa stroj zastavil?“, odpoveď: „Chyba obsluhy“. Doviedlo by nás to možno úplne k inej koreňovej príčine a následnému riešeniu.

Preto sa pýtam, ako presne overujete, či ste určili pri každej odpovedi na otázku prečo, skutočnú príčinu? Nemali by po prvej odpovedi na otázku prečo, nasledovať ďalšie na overenie identifikovanej príčiny?

Príklad správneho použitia techniky 5x Prečo

Veľakrát sa technika 5x Prečo prirovnáva k detským otázkam. Rovnako sa pýta aj môj najmladší syn, keď sa chce dozvedieť o tom ako svet funguje, alebo možno len porozprávať so zaneprázdneným otcom. Na jeho prvé prichádzajúce otázky sa mi odpovedá celkom ľahko. Väčšinou sú prvé otázky úplne jednoduché. Napríklad: „Ocko, prečo ideš do práce?“ Moje odpovede sú celkom isté a presvedčivé. Každý máme nejaké tie životné skúsenosti, pohybujeme sa v známom prostredí a preto pomerne ľahko odpovedáme.

Ak idú otázky hlbšie a hlbšie, začínam sa pomaly zamýšľať, či ešte synovi viem ponúknuť správnu a hlavne pravdivú odpoveď: „Ocko, a prečo je obloha modrá?“. Postupne narážam na svoju hranicu poznania fungovania sveta. Skôr či neskôr ma vždy svojimi otázkami dostane k pravdivej odpovedi na otázku: „Prečo?“. Neviem.

Technika 5x Prečo nikdy neobjaví nič nad rámec toho, čo si myslíme a už vieme. Pri najlepšom môžeme techniku 5x Prečo označiť za brainstormingovú techniku alebo nástroj, ktorý udrží našu komunikáciu pri riešení problému štruktúrovanú. Určite nie ako nástroj riešenia problémov, nakoľko nedokáže objaviť nič za hranicami toho, čo už vieme.

Obrázok: Hranice poznania problému
Nájdenie príčiny problému zvyčajne nie je možné bez diskusie, brainstromingu a logiky. Preto hlavným zmyslom pýtania sa prečo, je objaviť súčasnú hranicu poznania a naplánovať experimenty za touto hranicou. Nie je príliš rozumné vedieť odpoveď na každé 5x Prečo.

Ďalším problémom je osobnosť techniky 5x Prečo? Ak odpoviem na otázku prečo, neviem. Nasledujúca otázka by mala byť: Prečo nevieš?“. A to je celkom zahanbujúce. Vedie nás to k zamysleniu:

  • Prečo sme taký hlúpi?
  • Prečo sme to nevedeli skôr?
  • Prečo sme to už neriešili?

Preto podvedome radšej vždy odpovieme, aj keď možno len hádame. V skutočnosti sme za hranicami nášho poznania problému a jednoducho nevieme. Mali by sme začať experimentovať, aby sme vedeli viac.