Zvládnite umenie správne sa pýtať

Zvládnite umenie správne sa pýtať

Už ste sa chystali niekedy na dôležitú firemnú návštevu? Mal prísť niektorý z majiteľov, alebo z centrály? Prípadne dôležitý zákazník alebo niekto iný veľmi dôležitý? Pri takýchto situáciách sa žartom hovorí, že aj trávu sme na zeleno striekali.

V prípade dôležitých udalostí zvyčajne nenechávame veľa priestoru na náhodu. Dôsledne sa pripravujeme. Plánujeme cestu, ktorou pôjdeme vo výrobe (Gemba walk), pridávame veci, ktorými sa chceme pochváliť a naopak eliminujeme pohľady, ktoré by oko dôležitého návštevníka vidieť nemalo. Tí najlepší organizujú aj generálky, podobne ako na divadelných predstaveniach. Táto činnosť väčšinou pohltí viacero ľudí, až by z toho mohla vzniknúť funkcia na full time job.

Obr.: Čo by ste sa spýtali po príchode na pracovisko? Zdroj: www.lean.org

V deň D sme určite nervózni, napätí a určite aj celé naše okolie. Čím lepšia príprava, tým lepší priebeh. Všetko ide akosi hladko. Avšak ani prezident spoločnosti nechce byť pri prehliadke za hlupáka, a tak sa snaží pýtať. Pozerá okolo seba a premýšľa, akú otázku by mal položiť. Vie dosť veľa o plytvaní a v tom to objaví a pýta sa:

  • Prečo tamten človek stojí pri obrábaní?
  • Prečo tá pani musí prenášať také ťažké bremeno?
  • Prečo iný operátor tak veľa chodí?
  • Koľko trvá na tomto stroji čas prestavenia?
  • Prečo toto? Prečo ono?

Ako reagujú v mnohých firmách na tieto situácie? Pokiaľ si uvedomíme, že v pohľade prezidenta je aj kúsok pravdy a bolo by vhodné s tým niečo urobiť, začne vznikať Akčný plán. Každá vyslovená veta môže spustiť akciu. V niektorých prípadoch takto vznikajú aj celkom zaujímavé projekty. Priority zlepšovania takto riadi aktuálny pohľad najvyššieho manažéra.

Stala sa niekde chyba? Všetky položené otázky manažmentu svojim podriadeným vytvárajú reálny priestor na aktivity, akcie. Čo hovorí nadriadený je predsa dôležité. Ak chceme byť dlhodobo úspešní, nemali by sme ignorovať svojho šéfa, hovorí nám podvedomie. A preto konáme. Dokonca aj šéf má predstavu, že to čo vysloví, by sa malo realizovať. Inak by to asi nehovoril, či nie?

Je to správne? Ako ďaleko sa takto dostaneme? Aké sú riziká takéhoto konania?

Prvé čo treba zmeniť, je systém manažmentu. Prejsť od starého tradičného systému vo forme PRÍKAZ – KONTROLA k systému, kde učíme ľudí používať aj svoj mozog, premýšľať. V súčasnej dobe sa podobné myšlienky rozvíjajú pod názvom TOYOTA KATA.

Ak sa pozrieme na spôsob ako sa v KATA zlepšovaní kladú otázky, objavíme radikálne iný pohľad. Väčší dôraz je položený na samotný priebeh rozhovoru ako na výsledné riešenie.

Namiesto otázok typu: Prečo to, a prečo tamto, by sme mali najskôr poďakovať, že máme možnosť byť v procese. Prvé otázky by sa mali týkať smerovania.

  1. Aká je Tvoja výzva v tomto procese? Čo veľké sa snažíš dosiahnuť? Ak adresát nevie na tieto otázky odpovedať, potom tu máme hneď prvý tip na akciu, zmenu v manažérskom chovaní. Ďalej sa pýtame, aký je Tvoj najbližší cieľ, na ktorom pracuješ? Ako súvisí s Tvojou výzvou?
  2. Ako si na tom teraz? Aká je súčasná výkonnosť? Aké dáta podporujú Tvoje tvrdenia? Ukáž mi ich.
  3. Čo Ti bráni dosiahnuť cieľový stav? Aké prekážky vidíš? Na ktorej prekážke teraz pracuješ? Čo presne je problém, ktorý riešiš?
  4. Povedz mi niečo o Tvojej poslednej aktivite? Čo si očakával, že Ti prinesie? Čo sa v skutočnosti stalo? Čo si sa pri tom naučil? Aký bude Tvoj ďalší krok? Čo očakávaš, že sa stane?
  5. Kedy uvidíš výsledky svojej akcie? Kedy sa môžeme o tom porozprávať?

Netvrdím, že sa nemáme pýtať. Len si myslím, že tým, ako sa pýtame ovplyvňujeme dianie okolo seba. Čo si o tom myslíte vy? Napíšte mi.